Analýza firemních procesů

Veškeré kroky při analýze firemních procesů provádějí speciálně vyškolení odborní konzultanti. Jejich odborná úroveň je garantována praktickými zkušenostmi. Naším cílem je vymyslet vám takový procesní model, který bude součástí každodenní praxe a přinese vám jednoznačný efekt ve zvýšení efektivity a flexibility

4 kroky analýzy firemních procesů

  1. popis dosavadních procesů
  2. určení odpovědností vlastníků procesů, včetně datových a organizačních struktur, včetně materiálových a datových toků
  3. vyjmenování kritických faktorů v současných procesních modelech
  4. popis detailních požadavků specifických pro dané odvětví 

Tímto způsobem ve spolupráci s klíčovými zaměstnanci firmy nalézáme příležitosti ke zlepšení firemního procesního modelu. Definujeme varianty cílových procesů a vybereme ty nejvhodnější, které budou korespondovat se strategií firmy. Jako výstup dostanete návrh na organizačních a personálních opatření, definice odpovědností a kompetencí. Celá analýza je podřízena jedinému cíli – zvýšit výkonnost a kvalitu firemních procesů

Co vám můžeme nabídnout?

Zkušené konzultanty, jejichž schopnosti se projevují nejen při implementaci vysoce funkčních integrovaných systémů, ale také při optimalizaci podnikových procesů. Díky osobnímu odstupu vám nabízíme neangažovaný pohled. Tím je zajištěno odborné řízení a účinné nasazení zúčastněných realizačních týmů, což umožňuje maximalizovat potenciál každého zákazníka

Proč analýzu firemních procesů podstoupit? 

Co je to vlastně firemní proces? Může to být nabírání nových zaměstnanců,. nákup surovin, shcvalování faktur, ale i celá výroba.Všechny tyto procesy by měly být podrobně popsány a měly být vykonávány s co nejmenšími náklady, efektivně, rychle a spolehlivě. Vzhledem k rychlému vývoji celého okolního prostředí, včetně technologií, legislativy i vaší konkurence, je třeba zajistit, aby procesy ve firmě na veškeré změny správně reagovaly. Jinak se postupně mohou stát brzdou rozvoje.


Změna je život. A mnohdy nutnost, pokud cítíme, že už to není ono. Odhodlejte se a udělejte první krok. Kontaktujte nás.