Optimalizace nákladů

Prioritou každé společnosti je:

  • posilovat vztah se zákazníky 
  • zavádět inovace 
  • snižovat náklady
  • zvyšovat efektivitu 
  • rozšiřovat portfolio produktů i služeb  

Často se můžete setkat se situací, že požadavky na informační systémy, výkon zaměstnanců, technologie, množství aplikací neustále rostou, zatímco rozpočet na jejich pořízení, provoz a správu se tenčí. Smyslem investování nejsou technologie pro technologie a projekty pro projekty. Nevyhazujte peníze za zbytečnosti.

Na kompromisy nejsou peníze

Moudré knihy praví, že cílem každého podnikatele by měla být maximalizace zisku za současné minimalizace nákladů. O což se každý dennodenně snaží. Někdo úspěšněji, jiný méně. Jak tedy účinně snižovat náklady, a tím nepřímo zvyšovat zisk? 

Jak a kde šetřit? 

Nákladové škrty jsou velmi nepopulární. Avšak účelem snižování nákladů není snížení nákladů pro jejich pokles samotný. Účelem snižování nákladů je co nejvýše zvýšit poměr mezi tržbami a náklady. Tedy zvýšit produktivitu firmy. Na tento fakt se mnohdy zapomíná, a proto ani samotné škrtání nákladů nepřináší v mnoha firmách kýžené výsledky. Je velice jednoduché snížit náklady propuštěním zaměstnanců, snížením pracovního fondu či odprodejem majetku. Otázka je, jaké důsledky budou tato opatření mít na růst či pokles tržeb. Protože ve výsledném efektu pouze o tento fakt jde. 

Individuální řešení pro každého

  • důkladně zanalyzujeme strukturu a charakter vašich nákladů
  • prověříme si jejich návaznost na výši tržeb
  • doporučíme konkrétní opatření pro optimalizaci nákladů (informační systém, elektronická evidence dokumentů, monitoring firemních vozidel, snižování tiskových nákladů...)
  • společně si odsouhlasíme akční plán pro optimalizaci nákladů
  • společně s vámi zrealizujeme optimalizaci nákladů

V průběhu optimalizace nákladů stále monitorujeme výslednou produktivitu firmy, změny v cash flow a další možné varianty řešení vaší situace. 

"Za úspěchem není nic velkého. A pokud ano, jedině velké zjednodušení života. Protože je zjednodušení života přidáná lidem efektivitu a ubírá stres." Richard Branson

Upřednostňujte metody úspory nákladů, které vaší firmě nejvíce pomohou, a sledujte růst svého zisku. S jakýmikolv dotazy nás kontaktujte