Školení - informační systémy

Předpokladem pro řádné fungování informačního systému v každém podniku je jeho správné a řádné používání. Využívejte svůj informační systém na maximální úrovni. Naučte se ho používat tak, aby byl vaším sluhou, a ne pánem. Nabízíme vám hromadná i individuální školení. Ukážeme vám, jak si správným používáním informačního systému můžete ulehčit práci

správné používání = řádné fungování

Informační systém je dnes vnímán jako samozřejmá součást procesní problematiky skoro v každé společnosti. Často funguje na pozadí, v podstatě automaticky. A mnohdy bohužel ne na 100 %. Pouze pokud uživatelé umí systém ovládat, ví, jak z něj dostat potřebná data, můžete ocenit přínos informačního systému pro vaši společnost. Když zaměstnanci neumí systém ovládat, neradi s ním pracují, preferují zažité a tradiční způsoby práce a osvojení nových metod jim trvá velmi dlouho. Neprodlužujte zbytečně návratnost svých investic. Neoddalujte očekávané zvýšení efektivity se dostavuje se zpožděním. Proškolte své zaměstnance.

Správné používání = vyšší efektivita

Úspěšná implementace informačního systému přináší významný potenciál pro růst firmy. Dobré zaškolení uživatelů pak zvyšuje efektivitu práce. Proto je důležité, aby samotné zavedení systému proběhlo rychle a efektivně a aby zaměstnanci, jakožto jeho každodenní uživatelé, systém přijali, chápali jeho přínosy a především ho uměli správně používat. Nabízíme vám:

  • školení základního ovládání - umožní vám začít systém rychle používat
  • školení pokročilého ovládání - speciální funkce jako třídění, výběry, sestavy, grafy, kontingenční tabulky a další...
  • individuální zaškolení do jednotlivých modulů

Školení od nás

Aby zaměstnanci používali nový informační systém od prvního okamžiku a pokud možno mu také maximálně důvěřovali, musí ho umět ovládat

Přihlaste se na školení. Připravíme vám školení na míru. Kontaktujte nás.